Voor ontwikkeling

         vreugde, wijsheid 

              en

       Meer Energie!  

 

 

 

       

 Bachbloesem consulent, 

              om u op een natuurlijke manier in balans te brengen.

 

            Reiki behandelingen, 

             voor ontspanning en om blokkades op te heffen.

 

             Energethische Therapie, 

                   om te analyseren waar de problemen zitten en u te begeleiden.