Cherry Plum

06/10/19

Deze Bachbloesem zit in groep 1: Angst

Ik weet het, los laten is de boodschap en ik begin met mijn angst voor het loslaten te laten gaan.

Dit is een zin uit het boek van Veronika Reniers. En eigenlijk staat hier alles over de Cherry plum in een notendop.

De Cherry plum, die ook in de rescue remedie zit, wordt ingezet wanneer je de controle dreigt te verliezen. Bij angst om je verstand te verliezen, om ‘gek’ te worden. Angst om je over te geven aan de stroom des levens omdat die krachtiger is dan jij. Angst om een nieuwe richting in te slaan omdat je de uitkomst niet weet. Het gevoel dat je een tijdbom in je hebt die op het punt staat te ontploffen.

Deze angst kan ontstaan door trauma’s die je eerder hebt mee gemaakt en zoveel inpakt op je hebben gehad maar er nooit uitgekomen zijn. Maar deze angst kan ook komen door iets wat je recent hebt mee gemaakt.

Door het inzetten van de Bachbloesem Cherry plum kan je gebruik maken van je eigen kracht om moeilijkheden te voorkomen, om conflicten te vermijden. Maar wat zeker ook speelt bij een negatieve Cherry plum energie is dat je jezelf niet kan beschermen tegen drift aanvallen, als je op het randje staat van een zenuwinzinking, als je overweegt jezelf of iemand anders iets aan te doen en bij familie drama’s.

Positieve Cherry plum energie helpt je om de controle te behouden over je eigen leven. Het kan helpen bij kinderen die in bed plassen omdat ze in hun slaap geen controle over hun blaas hebben. Maar je kan ook denken aan de hulp die deze remedie geeft wanneer je bezig bent met het afkicken van een verslaving en je bang bent om weer in het oude patroon te vervallen.

Kort om de Cherry plum helpt je om de moed op te brengen om jezelf open te stellen voor wat je op je pad komt en de sprong te wagen.

De Cherry Plum bij dieren

Als je bovenstaande hebt gelezen is het niet zo moeilijk om te bedenken wat het voor dieren kan betekenen. Het is bij dieren wel moeilijk vast te stellen waarom zij onder zulke hoge spanning leven. Er moet duidelijk sprake zijn van een innerlijk conflict, wil deze remedie de juiste zijn.

Katten

Bij een negatieve Cherry Plum energie kan je denken aan dieren die hun kalmte /zelfbeheersing regelmatig verliezen en daarbij geweld kunnen gaan gebruiken. Iets wat ze normaal gesproken niet zouden doen. Net zoals kinderen kunnen schrikken van hun eigen woede-uitbarstingen, kunnen katten hysterische en doodsbang worden door de heftigheid van hun eigen emoties. Het kan ook een goede remedie zijn bij katten die zichzelf verminken door in hun eigen vacht te bijten.

Bij katten kan je denken aan de Cherry Plum als ze:

Zichzelf verwonden, heftig blazen of krabben, Katten die in paniekraken en er alles aan doen om te ontsnappen zonder aan de risico’s te denken die dat met zich mee brengt en onbeheerst aanvallen van hun jongen of andere katten.

Honden

Bij honden zien we vaak onvoorspelbaar gedrag. Vind hij het bijvoorbeeld vandaag goed als er aan zijn staart getrokken wordt, morgen kan hij er onbeheerst om grommen. Ook speelkameraadjes kunnen van het ene moment op het andere veranderen in vijanden. Deze honden zijn angstig op het hysterische af. Ze kruipen vaak bibberend weg en als je ze bijten als je ze wilt helpen. Honden met een tekort aan Cherry Plum energie moeten niet alleen geholpen worden met deze remedie maar er moet ook gekeken worden waardoor het dier deze spanning opbouwt.

Paarden

He t paard met een onbalans in Cherry Plum energie heeft onvermijdelijk veel en voelbare spanning op hals en kruisspieren. Heeft zich aangepast, zal niet echt lastig zijn maar geeft zich niet. Een poging om dit paard los te rijden zal niet lukken. Ook zal je de hals niet goed diep naar beneden kunnen rijden. Zelfs tijdens een b kan dit paard zich niet ontspannen en wil alleen verzameld en vooral aan de teugel lopen. Dit dier vindt in de kudden wel zijn plaats maar zal moeilijk vriendschappen sluiten. Zijn spanningsveld is groot waardoor andere paarden niet in de buurt willen staan. Dit dier kan zonder zijn verstand te gebruiken onverwacht uit de hoek komen. Dit kan ontstaan doordat het dier wordt lastiggevallen door een ander dier en geen rust in zijn box vind maar kan ook komen door aardstralen. Probeer in zo’n geval het dier 3 maanden in een andere box te plaatsen en met Cherry Plum te ondersteunen. Laat de stal indien nodig neutraliseren.

Share This